Inför avresa

Slutstädning inkluderar ej hämtning av sopor
Observera att slutstädning inte inkluderar tömning av sopor vid boende med självhushåll. Sopor slängs på anvisad plats i anslutning till boendet. Det är inte tillåtet att lämna sopor utanför dörren till lägenheten/stugan vid avresa. Soporna skall slängas på närmaste miljöstation.

Allergier 
Vid matintolerans eller allergier är det viktigt att ni anger detta till oss i god tid innan avresa. Anläggningen kan då anpassa mat och boende utifrån era behov. 

Resevillkor 
Det är viktigt att man som kund läser våra resevillkor innan avresa.

Önskemål 
Om du har specifika önskemål kan vi framföra detta till anläggningen, ett önskemål får dock aldrig förväxlas med ett krav eller löfte.

Avbeställningsskydd
Vid många tillfällen har du redan ett avbeställningskydd i din kortförsäkring eller hemförsäkring. Det är dock upp till varje resenär att själv se över sina försäkringar. Tänk på att en del försäkringsgivare kräver att transport skall ingå i resans pris för att försäkringen skall vara gällande. Om du skulle sakna avbeställningsskydd är det möjligt att komplettera din bokning med vårt avbeställningsskydd upp till en vecka efter bokningstillfället. Vid mindre än 60 dagar kvar till avresa måste avbeställningsskyddet beställas vid bokningstillfället. Se resevillkor för fullständig information gällande avbeställningsskydd.

Funktionshinder eller funktionsnedsättning
Det är vårt mål att alla som reser med oss skall få en så lyckad resa som möjligt. För att kunna tillgodose detta är det mycket viktigt att vi vid bokningstillfället får reda på vilka specifika krav som ditt funktionshinder eller funktionsnedsättning ställer på en väl fungerande resa. Merparten av våra destinationer erbjuder anpassat boende mot förfrågan. På flera av våra destinationer finns "ledsagarskipass" där ledsagare får skipass utan kostnad mot uppvisande av ledsagarbevis. Hör med oss för vidare information. 

Utrustning i lägenheter/stugor med självhushåll 
Ett stort antal av våra stugor och lägenheter är privatägda. Interiör och utrustning skiljer sig ibland åt även om lägenheterna tillhör samma boendeanläggning. Vi specificerar i våra boendebeskrivningar utrustning som finns att tillgå i varje enskilt enhetsnummer. Riktlinjen är att om en specifik utrustning inte finns specificerad i boendebeskrivningen så saknar lägenheten/stugan denna utrustning.

Rent generellt så saknar många lägenheter och stugor i Norge torkskåp. Vid bokning av en privatägd enhet kan ägaren låst skidboden så att den inte är disponibel. Detta skiljer sig emellan varje lägenhet/stuga och om vi anger att det finns skidbod i boendebeskrivningen så är skidboden disponibel för dig som gäst. När det saknas information gällande skidbod i boendebeskrivningen så betyder det att ägaren låst skidboden eller att enheten saknar skidbod. För fullständig information om din bokade stuga/lägenhet är det alltid bäst att kontakta oss på 031-270050.

Wi-Fi
En stor del av våra boendealternativ har gemensamt fritt Wi-Fi. Man skall dock ta i beaktande att när många är uppkopplade samtidigt kan det gå långsammare än vad man är van vid, detta gäller främst vid streaming av film och andra aktiviteter som tar mycket bandbredd. Hör med oss för exakt information gällande ditt boende. 

Resa i ett större sällskap
Om ni är ett större sällskap som reser tillsammans och önskar boende nära varandra, är det viktigt att ni anger detta till oss vid bokningstillfället, vi kommer då framföra detta till anläggningen som ett önskemål. Önskemålet får dock inte förväxlas med ett krav eller löfte. 

Resa med husdjur
Från och med den 1 maj 2013 har Norge infört krav på avmaskning mot dvärgbandsmask för hundar och katter som förs in från Sverige till Norge. Bestämmelserna innebär i korthet att alla hundar och katter ska behandlas mot rävens dvärgbandsmask inom 48 timmar före inresa till Norge från Sverige. En nyhet i dem nya bestämmelserna är att avmaskningen skall ske hos veterinär. Det räcker alltså inte med enbart en egendeklaration utan avmaskningen måste intygas av legitimerad veterinär. 
Mer information finner du här.

Arrangemang och tävlingar
På våra orter kan vissa nedfarter påverkas av arrangemang och tävlingar, detta kan medföra att någon nedfart är avstängd för allmänheten under vissa dagar (främst helger). Vi försöker i största möjliga mån informera om inplanerade arrangemang vid bokning. Vid vissa tillfällen kan arrangemang inplaneras med kort varsel och detta står utanför vår kontroll.

Vid halt väglag
Tänk på att följa väderprognoserna noga inför avresa, på en del av våra resmål kan det krävas snökedjor vid sämre väder med snöfall. Detta gäller speciellt om man skall en bit upp på fjället. Rådgör gärna med oss innan avresa.

Rökfritt
Samtliga våra boendealternativ är rökfria. Vid överträdelse debiteras en avgift direkt från anläggingen.